Utveckling av operationella strategier och dynamiskt analysverktyg med fokus på energieffektivisering av avloppsreningsverk

Syftet med projektet är att utveckla ett simuleringsverktyg för att analysera hur reningsverk kan öka sin effektivitet, såväl avseende resurser som energi, genom bättre styrning och samordning av processerna.

Projektledare: Lunds universitet (IEA)

Projektmedlemmar: LTH, Uppsala univsersitet, IVL

Startår: 2011

Forskningsområde: Modellering, utvärderingskriterier

Projektet finansieras genom Formas/Svenskt Vattens gemensamma utlysning "Sustainable Water Management". En dokotorand vid LTH ingår i projektet.

Kort projektbeskrivning och mål: Verktyget utgår från det befintliga BSM2 systemet vilket förfinas med avseende på energi, kostnader, carbon footprinting etc. Förslag till förbättrade operationella styrstrategier tas fram och testas med systemet samt, i möjligaste mån, på verkliga reningsverk bland klustrets partners. Befintliga styrstrategier på några av klustrets reningsverk används för att validera simuleringsmodellen och dess resultat.


Senast ändrad: 2015-02-24

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL