Optimering av biologiska processer kopplade till ett kommunalt reningsverk

Syftet med projektet är att studera hur optimering av olika biologiska processer i reningsverket kan optimeras för att erhålla en bättre rening av P, N samt tungmetaller.

Projektledare: Mälardalens högskola

Projektmedlemmar: Projektet drivs i samarbete med Eskilstuna Energi och Miljö och Mälarenergi

Startår: 2011

Forskningsområde: Mätning, styrning och optimering

Kort projektbeskrivning: Projektet studerar hur optimering av olika biologiska processer i reningsverket kan optimeras för att erhålla en bättre rening av P, N samt tungmetaller.

Mål:

Senast ändrad: 2015-02-24

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL