Disputation om annamox på MDH

2019-06-10

Måndagen den 10 juni försvarar Linda Kanders sin doktorsavhandling om annamox-processen.

Avhandlingens titlel är ”Start-up and operational strategies for deammonification plants - a study with one-stage moving bed biofilm reactors treating reject water”.

Tid: 13.15

Plats: Sal Delta, MDH, Västerås

Opponnent: Professor Susanne Lackner, TU Darmstadt

Mer information om avhandlingen och disputationen finns härlänk till annan webbplats.

Senast ändrad: 2019-05-07
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL