IWA Sweden 2020 Seminar – Biofilm Systems in Municipal Wastewater Treatment

2020-01-22/23

Temat för detta IWA seminarie är tekniker och applikationer för biofilmssystem för kommunal avloppsvattenrening.

Seminariet kommer äga rum i Malmö. Mer information finns härlänk till annan webbplats.

Senast ändrad: 2019-10-04
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL