Kurs om luftning, energi och växthusgasemissioner

2019-06-11/12/13/14

Aalto University i Finland håller en intensivkurs om luftning, energi och växthusgasemissioner inom avloppsvattenrening.

Syftet med kursen är att ge deltagarna kunskaper för att förstå koldioxidavtrycket från avloppsrening och verktyg för att tillämpa hållbar design och behandlingstekniker. Kursen består av föreläsningar med gästföreläsare, studiebesök på Viikinmäki ARV (PE 1,1 milj PE) samt praktiska modelleringsövningar i simuleringsprogrammet SUMO.

I inbjudanPDF (pdf, 414.2 kB) finns mer information om program, föreläsare och registrering.

Senast ändrad: 2019-05-07
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL