KursstartFrån forskning till politik för hållbar utveckling

2018-01-31

En kurs för ökad förståelse av forskningspolitiska kopplingar och förbättrad kommunikation av forskningsresultat till olika intressenter.

Göteborgs miljövetenskapliga centrum anordnar inom ramen för Water research schoollänk till annan webbplats kursen "From Research to Policy for Sustainable Development" (3 hp). Kursdeltagarna får kunskap om kopplingarna mellan forskning och politik och hur de kan kommunicera ut sina forskningsresultat.

Härlänk till annan webbplats kan du läsa mer om kursen och hitta information om hur du anmäler dig.

Senast ändrad: 2017-12-08
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL