Läkemedelsrening vid ARV - pågående förstudier och investeringsprojekt

2019-12-05

Heldagsseminarium med tema läkemedelsrening vid avloppsreningsverk

Fokus på seminariet är de 22 förstudierna och 8 investeringsprojekten som just nu pågår runt om i landet. Programmet har tagits fram i samarbete med Naturvårdsverket, Svenskt Vatten/beställargruppen och flera av de pågående projekten som fått bidrag från Naturvårdverket. Seminariet arrangeras som ett möte för kommuner och kommunernas VA-organisationer för kunskapsutbyte och kunskapsförmedling kring rening av läkemedelsrester och relaterade frågeställningar som behovsbedömning, pilotförsök, planering, projektering, upphandling, installation, uppstart och drift. Se härlänk till annan webbplats för mer info och anmälan.

Senast ändrad: 2019-10-17
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL