Workshop om processmodellering på ARV

2019-05-22/23

Inom ramen för SVU-projektet “Processmodellering vid svenska avloppsreningsverk – Kunskapssammanställning och barrier buster” bjuder RISE in till en tvådagarsworkshop om processmodellering på avloppsreningsverk.

Datum: 22 – 23 Maj 2019

Plats: RISE Research Institutes of Sweden, Cleantech Park, Gjuterigatan 1D, 582 73 Linköping

Sista anmälningsdag: 15 maj 2019

Syfte: Höja kunskapsnivån om nyttan med modellering på svenska avloppsreningsverk genom att lyfta fram befintlig kunskap, visa på goda exempel och sprida kunskapen kring praktisk användning av modellering.

Målgrupp: Processingenjörer och driftpersonal vid avloppsreningsverk samt konsulter som har intresse av att lära sig mer om nyttan med användning av processmodeller för avloppsreningsverk.

Anmälan och mer information: https://modelleraarv.se/workshop/länk till annan webbplats

Senast ändrad: 2019-05-01
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL