Forskningsinstitut

IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL har lång erfarenhet av forskning och utveckling inom miljö och hållbar utveckling. Inom VA-området har IVL arbetat brett med såväl teknik (processutveckling, problemlösning, kombination av biologiska och kemisk/fysikaliska metoder och processoptimering) och recipientpåverkan för både kommunala och industriella avloppsvatten. Man har egna laboratorier för teknikutvärdering, kemisk analys och toxikologiska tester.

Många projekt har bedrivits i samverkan med bl.a. Uppsala universitet, KTH och Mälardalens högskola samt VA-verk i Mälardalen och i resten av Sverige. För närvarande driver IVL Hammarby Sjöstadsverk i samverkan med KTH.

IVL Svenska Miljöinstitutetlänk till annan webbplats

Hammarby Sjöstadsverklänk till annan webbplats

Kontakta IVL

JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik

JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik är ett tekniskt jordbruksinstitut med tydlig miljö- och energiprofil, ägt av näringslivet och staten. Institutet utvecklar tekniker och metoder för praktisk tillämpning, i nära samarbete med företag, organisationer och myndigheter. På miljösidan fokuserar JTI på tekniker som kan skapa hållbara kretslopp. Det gäller t.ex. småskaliga VA-system, system för att hantera livsmedelsavfall från industrin, grossister och butiker samt utvinning av biogas ur organiskt material som avfall, slam och energigrödor.

JTI - Institutet för jordsbruks- och miljötekniklänk till annan webbplats


Senast ändrad: 2016-08-11
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL