• 2017-05-15

    Disputation på KTH


    Den 6 april försvarade Andriy Malovanyy sin avhandling "Anammox-based systems for nitrogen removal from mainstream municipal wastewater"på KTH.
Senast ändrad: 2009-01-25

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL