Forskarutbildning

Doktorander inom VA-kluster Mälardalen:

KTH

  • Maximilian Lüdtke forskar på hur man kan öka biogasproduktionen på kommunala reningsverk (industridoktorand, IVL Svenska Miljöinstitutet)

MÄLARDALENS HÖGSKOLA

  • Johan Lindmark forskar på optimering av biogasproduktion från hushållsavfall och vallgrödor med CFD-modellering
  • Eva Nordlander forskar på modellering av biogasproduktion
  • Olga Ashihmiina forskar på avloppsvattenrening av tungmetaller och toxiska ämnen
  • Ivo Krustok forskar på optimering av reningsverksprocessen
  • Jesper Olsson forskar på samrötning av substrat och alger samt hygienisering av slam

SLU

  • Jörgen Fidjeland forskar på hygienisering av latrin med inriktning på låginkomstländer
  • Evgheni Ermolaev forskar på växthuseffekt av kompostering och kompostavfall

UPPSALA UNIVERSITET

  • Oscar Samuelsson forskar på feldetektering av givare i avloppsreningsverk (industridoktorand, IVL Svenska Miljöinstitutet)
  • Tatiana Chistiakova forskar på feldetektering av givare i avloppsreningsverk
Senast ändrad: 2017-07-10
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL