Grundutbildning

Med start hösten 2013 breddar Mälardalens högskola sitt utbud inom utbildning på vattensidan. Masterprogrammet Mark- och vattensystem (120 hp) kommer innefatta kurser som Vattenreningsteknik, Decentraliserade vattensystem och Vatten och avfall i samhället. Andra moment som ingår är riskbedömningar och marksanering. Läs mer om programmet på Mälardalens högskolas hemsidalänk till annan webbplats.

Inom civilingenjörsprogrammet i Miljö- och vattentekniklänk till annan webbplats ges ett valbart terminsblock i Uthålliga VA-system under år 4 eller 5. Uthålliga VA-system är ett samarbete mellan institutionerna för informationsteknologi och geovetenskaper vid Uppsala universitet och institutionen för energi och teknik vid SLU. Terminsblocket ger en introduktion till kommunal och industriell avloppsvattenrening, ledningsnät och småskaliga VA-system. En stor del av arbetet bedrivs i projektform genom en projektkurs. Inom terminsblocket görs arbeten och studiebesök i samarbete med reningsverken i VA-kluster Mälardalen. Följande kurser ges inom terminsblocket:

Vid SLU ges två kurser på masternivå inom VA-teknik kring hygienisering (Safe nutrient recyclinglänk till annan webbplats) och säker återföring av biologiskt avfall (Biological waste recyclinglänk till annan webbplats). Uppsala universitet ger ett antal kurser inom styrning och modellering med viss tillämpning mot VA (t. ex. Reglertekniklänk till annan webbplats, Empirisk modelleringlänk till annan webbplats).

KTH ger flertalet kurser inom avloppsvattenrening som ges inom ramen för masterprogrammen Environmental Engineering and Sustainable Infrastructurelänk till annan webbplats, Water System Technologylänk till annan webbplats och Industrial and Environmental Biotechnologylänk till annan webbplats. Kurserna som ges är:

Utöver detta ges kursen Reduction of Wastewater Treatment Contribution to Global Warminglänk till annan webbplats för studenter från KTH, Cagliari och Krakow samt kursen Vatten och avloppsfrågor i omvandlingsområdenlänk till annan webbplats som till stor del är en distanskurs.


Senast ändrad: 2015-02-23
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL