Övervakning av avloppsreningsverk

Syftet med projektet är att förbättra metoder för att upptäcka onormala processlägen inklusive felaktiga givare för att bidra till en robust och resurseffektiv drift av reningsverk.

Projektledare: IVL Svenska Miljöinstitutet

Projektmedlemmar: IVL, Stockholm Vatten, Käppalaförbundet, Syvab, Uppsala universitet

Startår: 2013

Forskningsområde: Övervakning styrning och optimering

Projektet drivs som ett industridoktorandprojekt med finansiering från IVL, Käppalaförbundet och Syvab. Oscar Samuelsson är antagen som industridoktorand med handledning från IVL och UU.

Mål:

• Att utvärdera behov av övervakning på reningsverk
• Att ta fram metoder för att detektera onormala processlägen inklusive felaktiga givare
• Att utvärdera metoderna genom simuleringar och försök på Hammarby Sjöstadsverk, Henriksdals reningsverk, Käppalaverket och Himmerfjärdsverket.
• Att sprida kunskaper vidare till andra delar av VA-Sverige.

Senast ändrad: 2015-02-24

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL