IWA/WEF WRRmod 2020 – 7th IWA Water Resource Recovery Modelling Seminar

2020-08-22/23/24/25/26

Specialkonferens för alla intresserade av modellering av vattensystem.

Den sjunde IWA/WEF konferensen WRRmod2020 äger rum 22-26 augusti 2020 i Arosa, Schweiz och medlemmar i VA-kluster Mälardalen medverkar både i den vetenskapliga kommittén för konferensen och som deltagare. De lokala arrangemangen administreras i huvudsak av EAWAG i Schweiz.

Konferensen inleds med en heldags workshop för Young Water Professionals den 22:a augusti. Formatet för konferensen skiljer sig litet från det vanliga genom att antalet presentationer är avsevärt mindre, mer tid läggs på diskussion och ett stort antal workshops ligger insprängda under konferensdagarna. Dessutom genomförs konferensen som ett internat där alla bor och äter tillsammans (konferensanläggningen ligger ganska isolerat). Antalet platser är begränsat och en motivering till varför man vill delta är normalt ett krav.

Abstracts och förslag till workshops etc. kan fortfarande skickas in via konferensens hemsida (deadline 1 februari).

Länk till koferensen finns härlänk till annan webbplats och för registrering härlänk till annan webbplats.

Senast ändrad: 2020-01-22
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL