Vattenstämman 2020 - VA-sektorn möter framtiden

2020-05-12/13

Årets Vattenstämma blickar framåt. VA-sektorn står inför stora utmaningar. Utmaningar som sektorn måste möta med nya ideér, ny kunskap och ett kraftfullt engagemang.

Vattenstämman 2020 kommer att beröra ett antal för VA-sektorn, och för hela samhället, viktiga frågor. Vad kan forskningen bidra med, vilka innovationer är på gång, hur klarar vi finansieringen, digitaliseringen och vattenförvaltningen framöver?

Klimatomställningen ställer stora krav på insatser från hela samhället och VA-sektorn kommer att spela en central roll för att möta de utmaningar vi står inför. Det är några av alla frågor som tas upp på 2020 års Vattenstämma i Kalmar.

Sista dag för anmälan är den 24 april. För mer info se härlänk till annan webbplats.

Senast ändrad: 2020-02-17
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL