Kontakt

Är du intresserad av att få information om vad som är på gång inom VA-kluster Mälardalen? Gå med i vårt nätverk för att få vårt nyhetsbrev. Kontakta klustrets ordförande eller sekreterare.

Ordförande för VA-kluster Mälardalen:
Magnus Arnell, RISE
E-post: magnus.arnell[a]ri.se
Telefon: 010-516 63 33

Sekreterare för VA-kluster Mälardalen:
Hanna Molin, IVL Svenska Miljöinstitutet
E-post: sekr-va-malardalen[a]ivl.se
Telefon: 010-788 65 24

Senast ändrad: 2020-12-11
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL