Forskningsinstitut

IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL har lång erfarenhet av forskning och utveckling inom miljö och hållbar utveckling. Inom VA-området har IVL arbetat brett med såväl teknik (processutveckling, problemlösning, kombination av biologiska och kemisk/fysikaliska metoder och processoptimering) och recipientpåverkan för både kommunala och industriella avloppsvatten. Man har egna laboratorier för teknikutvärdering, kemisk analys och toxikologiska tester. Många projekt har bedrivits i samverkan med bl.a. Uppsala universitet, KTH och Mälardalens högskola samt VA-verk i Mälardalen och i resten av Sverige. För närvarande driver IVL Hammarby Sjöstadsverk i samverkan med KTH.

IVL Svenska Miljöinstitutet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hammarby Sjöstadsverk Länk till annan webbplats.


RISE Research Institutes of Sweden

Som helägt statligt forskningsinstitut har vi som uppdrag att i samverkan med näringsliv, akademi och offentlig sektor utveckla tjänster, produkter, teknologier, processer och material som bidrar till en hållbar framtid och ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Inom vatten arbetar RISE med hållbara lösningar för hela den urbana vattencykeln från vattenresurs, till beredning, infrastruktur, rening och resursåtervinning. Resursåterförande avloppssystem är ett betydande område med projekt inom t.ex. biogas, små- och storskaliga avloppsystem och näringsåterföring. Inom VA arbetar RISE mycket med hållbarhetsanalys av VA-system för beslutsstöd åt framförallt VA-organisationer genom systemanalys och modellering.

RISE Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Senast ändrad: 2022-02-02
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL