• Stockholms avfallsverksamhet bolagiseras


    Måndagen den 26 maj beslutade kommunfullmäktige att avfallsverksamheten ska föras över från trafik- och renhållningsnämnden till ett nytt aktiebolag – Stockholm Vatten Avfall AB (namnförslag) som blir...
Senast ändrad: 2009-01-25

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL