• VA-kluster Mälardalen på VA-mässan


    Välkomna till VA-kluster Mälardalens monter (BT06:06) på VA-mässan i Jönköping 30 september till 2 oktober. Där kan ni lära er mer om den forskning vi har på gång och läsa om hur våra medlemmar ser på...

  • Rapport om skräppartiklar i vatten från avloppsreningsverk


    I en ny IVL-rapport och SVU C-rapport undersöker IVL-forskaren Kerstin Magnusson tillsammans med Cajsa Wahlberg på Stockholm Vatten Mikroskopiska skräppartiklar i vatten från avloppsreningsverk.

Senast ändrad: 2009-01-25

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL