• 2016-09-19

  Disputation på SLU: Agnes Willén


  Fredagen 2016-09-16 försvarade Agnes Willén sin doktorsavhandling: Nitrous Oxide and Methane Emissions from Management of Organic Fertilizers
  -With Focus on Sewage Sludge

 • 2016-09-12

  Verksamhetsberättelse VA-kluster Mälardalen 2015


  VA-kluster Mälardalens verksamhetsberättelse beskriver klustrets arbete under 2015. Sammantaget så har ett omfattande arbete genomförts och bidragit till kunskap om hur ett hållbart avloppssystem kan ...
 • 2016-09-02

  Internationella doktorandstudier


  VA-kluster Mälardalen har ett stort internationellt kontaktnät och får ibland information om utlysningar av doktorand- och post doctjänster.
Senast ändrad: 2009-01-25

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL