• Klustret på Vattenstämman


    Årets Vattenstämma gick av stapeln den 14-15 maj i Örebro och VA-kluster Mälardalen deltog.

  • Läkemedelsrening på P1


    Den 25 april medverkade Robert Sehlén, Tekniska verken, i Vetandets Världs program om läkemedelsrening i avloppsvatten.

Senast ändrad: 2009-01-25

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL