• Negativa utsläpp av koldioxid


  Kan biogasanläggningar bidra till negativa utsläpp av koldioxid? Det undersöker nu RISE tillsammans med bla Växjö kommun i ett projekt där nya teknik- och systemlösningar studeras. Målet är att hitta ...

 • Utbyggnadsstrategi för framtida Sundet ARV, Växjö kommun


  Ny innovativ arbetsmodell ska hjälpa Växjö att bygga ett modernt och integrerat framtida Sundet, med fokus på energieffektivitet och resursåtervinning. Det stadsnära läget med en känslig recipient gör...

 • Uträknat reningsverk slår tillbaka!


  Det snackas mycket om den nya MBR-processen på Henriksdals reningsverk i dessa dagar, men Stockholm Vatten och Avfalls andra reningsverk i Bromma har lite i skymundan gnetat på och genomgått en metamo...

 • Deep Sea Reporter


  Tips om Deep Sea Reporter - ett digitalt magasin med fokus på havet vars syfte är att nå ut till allmänhet och opinionsbildare med fri och oberoende journalistik.

 • Silver och antimon från fordonstvättar


  Käppalaförbundet har undersökt äldre data gällande silver och antimon från fordonstvättar.

 • Tandvårdsverksamheternas bidrag av silver och kvicksilver till Käppala reningsverk


  I en utredning på Käppalaförbundet uppskattades andelen silver och kvicksilver som härrör från tandvårdsverksamheter uppströms.

 • Slutseminarium CWPharma


  Slutwebbinarium 18/11 i Interreg BSR projektet CWPharma (Clear Waters from Pharmaceuticals).

 • Slutseminarium ELSA


  Torsdag den 3 december hålls ett digitalt slutseminarium för projektet ELSA - Effektiv Luftning på Svenska Avloppsreningsverk.
Senast ändrad: 2009-01-25

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL