Datormodellering av avloppsreningsverk - SVU rapport

I rapporten "Modellering av avloppsreningsverk för multikriteriebedömning av prestanda och miljöpåverkan" beskrivs hur datorbaserade modeller använts för att utvärdera ett reningsverks totala miljöpåverkan.  

I rapporten beskrivs hur modellplattformen BSM2 förbättrats med nya modeller för sedimentering, samrötning, lustgasutsläpp och luftning. Detta för att bättre kunna efterlikna den dynamiska processen på ett reningsverk. Simuleringsresultaten har utvärderats ur ett livscykelperspektiv för att förstå hur stor miljöpåverkan reningsverk ger bortsett från själva reningsprocessen.

Kombinationen av datormodeller och livscykelanalys har utvärderats i en fallstudie på Käppala reningverk (Lidingö).

En slutsats i rapporten är att kombinationen mellan datorsimuleringar och livscykelanalys är praktiskt användbar för att förstå ett reningsverks globala miljöpåverkan, vilket kan vara viktigt som beslutsunderlag inför en processombyggnation. 

Rapporten finns att läsa på Svenskt Vattens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast ändrad: 2017-09-01
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL