Disputation på MDH - Eva Nordlander

Den 8:e november försvarade Eva Nordlander sin avhandling System studies of Anaerobic Co-digestion Processes på Mälardalens högskola.

I avhandlingen har Eva bl.a. studerat hur mikroalger kan integreras på reningsverk för att producera energi. Två systemstudier genomfördes där odlade mikroalger på reningsverk och deras inverkan på energiproduktion och koldioxidutsläpp utvärderades med livscykelanalyser.

I avhandlingen studerades även hur väl biogasproduktionen kan förutsägas med två olika typer av modeller, en black-box modell (neuralt nätverk) och en fysikalisk modell (Anaerobic digestion model 1, ADM1). Både modellerna kunde förutsäga biogasproduktionen utifrån på olika substrat. En utökad provtagning för att karakterisera substraten utöver vanliga driftsanalyser är dock önskvärt för en god modellanpassning till verkliga förhållanden.

Läs Evas avhandling här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast ändrad: 2017-11-21
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL