Disputation på SLU: Agnes Willén

Fredagen 2016-09-16 försvarade Agnes Willén sin doktorsavhandling: Nitrous Oxide and Methane Emissions from Management of Organic Fertilizers
-With Focus on Sewage Sludge

I avhandling beskrivs miljöpåverkan av att lagra gödsel och slam från reningsverk med olika lagringstekniker. Framförallt studerades utsläppen av lustgas och metangas och hur stor påverkan de hade i ett livscykelperspektiv.

Läs hela avhandlingen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad: 2016-09-19
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL