Doktorand sökes: Kolåtervinning för hållbar avloppsreningen

En doktorand sökes till Kungliga tekniska högskolan (KTH). Forskningsmålet är att avskilja och återvinna kol från avloppsvatten genom att jämföra befintlig med ny teknik.

Senast ändrad: 2017-07-21
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL