Industridoktorand inom hållbar kolåtervinning ur avloppsreningsslam sökes

IVL söker i samarbete med SLU och flera andra klustermedlemmar en industridoktorand med syftet att undersöka olika metoder för att producera kolkälla från avloppsslam som kan ersätta fossila produkter och därmed öka hållbarheten hos avloppsvattenreningen.

Många avloppsreningsverk i Sverige har fått striktare krav på kväverening och måste därför uppgradera den biologiska reningen inom en nära framtid, vilket bl.a. medför tillsats av extern kolkälla. I nuläget används framförallt fossil metanol som extern kolkälla inom avloppsrening. Ett alternativ till extern kolkälla är att istället använda internt producerad kolkälla. Målet med doktorandprojektet är att ta fram en eller flera metoder för framställning av kolkälla ur slam, som är tillämpbara i stor skala på medverkande avloppsreningsverk och som är miljömässigt hållbara.

Doktoranden kommer att vara heltidsanställd på IVL Svenska Miljöinstitutet och samtidigt inskriven på SLU Sveriges lantbruksuniversitet. Handledning sker av en handledargrupp från SLU, KTH, IVL och Tekniska verken i Linköping.

Läs mer om doktorandtjänsten här Länk till annan webbplats..

Sista ansökningsdag är 1 oktober.

 

Senast ändrad: 2019-08-26
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL