Industridoktorand på MDH - styrning av deammonifikationsprocesser

I CONAN-projektet kommer MDH, ABB (Power Generation och Corporate Research) och Purac tillsammans utveckla en styrstrategi för Puracs DeAmmon-projekt.

Linda Kanders vid Purac är ny industridoktorand vid MDH (Handledare: Emma Nehrenheim, Carl-Fredrik Lindberg, Olle Holst). Projektet startar augusti 2015. Projektet finasieras delvis av Vinnova och en projektbeskrivning finns på Vinnovas hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Senast ändrad: 2015-09-29
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL