IWA-publikation: Benchmarking of Control strategies for Wastewater Treatment Plants 

En IWA-rapport finns nu klar som beskriver de modelleringsverktyg som kan användas för att utvärdera bland annat styrstrategier på reningsverk. Modelleringsverktyget benäms ofta som "BSM-modellen" och har använts flitigt inom VA-kuster Mälardalen inom både forskningsprojekt, examensarbeten och processdesign. Arbetet med BSM-modellen har koordinerats av Ulf Jepsson vid Lunds Universitet.

Senast ändrad: 2015-08-31
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL