Käppalaförbundet söker processinriktad utvecklingsingenjör

Vill du arbeta med ansvar för utveckling och utvärdering av nya processtekniker för att öka kapaciteten i reningsprocessens olika steg och möta nya skarpare reningskrav? Käppalaförbundet söker en utvecklingsingenjör med utvecklingserfarenhet från processindustrin till sin process- och utvecklingsenhet

Käppalaförbundets nya verksamhetstillstånd kommer bland annat att innebära skärpta utsläppsvillkor för fosfor, kväve och organiskt material. Käppalaförbundet driver nu programmet Käppalaverket 3.0 där avloppsreningsverket byggs om och utvecklas för framtiden. Utvecklingsfrågorna är många och handlar om allt ifrån optimering av befintlig anläggning till att utveckla och implementera nya reningsprocesser. Framtiden kommer att ställa höga krav på en effektivare reningsprocess och utvecklingsingenjören är central i detta arbete. Förbundet tillämpar en holistisk syn på reningsverkets funktioner där anläggningen ses både som ett avloppsreningsverk och en resursutvinningsanläggning.

Läs mer om tjänsten och hur du ansöker på Käppalas hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast ändrad: 2022-11-08
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL