Klustermedlemmar får bidrag för läkemedelsrening

Naturvårdsverket har beviljat bidrag för att minska utsläpp av läkemedelsrester och andra miljögifter.

Inom klustret har SYVAB, Växjö kommun och Uppsala vatten och avfall beviljats stöd för läkemedelsrening.

Här Länk till annan webbplats. finns information om samtliga beviljade projekt för läkemedelsreningsutlysningen från Naturvårdsverket.

Senast ändrad: 2019-10-04
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL