Klustrets ordförande Magnus Arnell (t.v.) och Mikael Nielsen (t.h.) presenterar HÅVA-projektet på Vattenstämman. Foto: Andreas Thunberg

Klustret på Vattenstämman

Årets Vattenstämma gick av stapeln den 14-15 maj i Örebro och VA-kluster Mälardalen deltog.

VA-kluster Mälardalen hade en monter på utställarområdet för att informera om klustrets verksamhet. Montern bemannades under den första dagen av Klara Westling (IVL), Erik Kärrman (RISE) och Sara Söhr (Syvab), och under den andra dagen var det Magnus Arnell (RISE/Lunds Universitet), Sara Nilsson (IVL) och Amanda Folkö (Käppalaförbundet) som representerade klustret.

Under Vattenstämmans andra dag presenterade dessutom Magnus Arnell och Mikael Nielsen från Käppalaförbundet HÅVA-projektet som ett exempel på ett projekt som är ett resultat av klustersamarbetet.

Senast ändrad: 2019-05-16
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL