Kommande disputation på KTH

Den 6 april försvarar Andriy Malovanyy sin avhandling "Anammox-based systems for nitrogen removal from mainstream municipal wastewater"

Opponent är Adriano Joss, Eawag, Schweiz. Betygsnämnden består av Hallvard Ödegaard, NTNU, Norge, Ann Matsson, Chalmers, Sverige och Monica Odlare, MDH, Sverige.

Mer information kan ni hitta i spikbladet Pdf, 131.4 kB. för disputationen. Disputationen äger rum kl. 9.30 den 6 mars i Sal F3, Lindstedsvägen 26, KTH.

Senast ändrad: 2017-03-10
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL