Kungsängsverket i Uppsala byggs om för framtiden

Uppsalas största reningsverk – Kungsängsverket – kommer de närmaste åren byggas om och moderniseras för att klara den befolkningsökning som sker i staden samt framtida ökade reningskrav.

Den totala investeringsbudgeten är 1,4 miljarder kronor och innefattar ny mekanisk rening, ny biologisk rening, en högflödesrening, läkemedelsrening och en justering av verkets slamhantering.

Senast ändrad: 2017-03-13
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL