Läkemedelsrening på P1

Den 25 april medverkade Robert Sehlén, Tekniska verken, i Vetandets Världs program om läkemedelsrening i avloppsvatten.

Programmet tar bland annat upp miljöeffekter av läkemedel i avloppsvatten, tekniker för läkemedelsrening och ozonbehandlingen på Nykvarnsverket, och besöker även ozoneringsworkshopen Länk till annan webbplats. som hölls i Linköping i mars.

Du kan lyssna på programmet här Länk till annan webbplats..

Senast ändrad: 2019-05-08
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL