Läs SVUs informationsblad

I informationsbladet kan du läsa om de senast beviljade forskningsprojekten, vilka projekt som pågår just nu liksom en rapport från SVUs högskoleprogram VA-kluster Mälardalen, Dag&Nät, VA-teknik Södra samt DRICKS.

Här Länk till annan webbplats. kan du ladda ner informationsbladet.

Senast ändrad: 2017-03-07
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL