MBR-piloten på Hammarby Sjöstadsverk fortsätter 2020

Sedan 2016 har Stockholm Vatten och Avfall och IVL Svenska Miljöinstitutet gemensamt finansierat ett forskningsprojekt där Henriksdals avloppsreningsverk framtida MembranBioReaktor-process (MBR) studeras i pilotskala på Hammarby Sjöstadsverk. Nu är det beslutat att projektet fortsätter även under 2020.

Projektet har sedan starten 2016 bidragit med mycket värdefulla kunskaper inför framtida drifttagning i fullskala. Exempelvis har projektet bekräftat att framtida striktare utsläppskrav går att uppnå med den nya processen samt att det går att minska resurs- och kemikalieförbrukningen i anslutning till membrantvätt utan negativ påverkan på membranens kapacitet. Under 2020 kommer projektet, bland annat, att fokusera på efterlikning av de förhållanden som kommer att råda i samband med uppstart av den första fullskalenlinjen (som kommer att ske senare under året), optimering av termofil rötkammardrift samt utredning kring om den spontana biologiska fosforreduktion som uppstått i piloten även kan förväntas uppstå i fullskala på Henriksdal.

Projektet skickar ut ett nyhetsbrev varje vecka med information om vad som för tillfället sker i projektet. Om du är intresserad av att ta del av detta nyhetsbrev, kontakta Klara Westling (klara.westling@ivl.se) eller Sofia Andersson (sofia.andersson@svoa.se).

Projektet har sedan uppstart också publicerat flertalet rapporter och konferensbidrag. Kontakta något av namnen ovan om du önskar ta del av något av detta material.

Senast ändrad: 2020-02-10
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL