"Miljöpionjärer i Sverige" - fullskalig rening av läkemedelsrester

I början på september startades Sveriges första fullskaleanläggning för rening av läkemedelsrester i avloppsvatten upp i Linköping på Nykvarns reningsverk.

Miljöminister Karolina Skog invigde reningsanläggningen och berättade om hur viktigt det är med miljöpionjärer och att sprida kunskap om den uppstartade reningsanläggningen.

För den intresserade finns det möjlighet till studiebesök under konferensen Avlopp och Miljö #NAM2018 som anordnas i Linköping 2018.

Se inslaget om Tekniska verken på SVTs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Läs mer om #NAM2018 här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast ändrad: 2017-09-05
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL