Ny klusterdoktorand Hanna Molin med fokus på realtidsmodeller

IVL Svenska Miljöinstitutet finansierar tillsammans med Svenskt Vatten och Utveckling, Käppalaförbundet, Stockholm Vatten och Avfall och Syvab en ny industridoktorand med fokus på implementering av digitala tvillingar på reningsverk.

Hanna Molin började på IVL i maj och har precis kommit igång med sitt doktorandprojekt. Det övergripande syftet med projektet är att studera hur processmodeller kan användas i realtid som beslutsstöd. Drivkrafter och motiv för projektet är bland annat att få en ökad förståelse för hur implementering av processmodeller och avancerade beräkningar kan genomföras nära realtid i befintlig IT-infrastruktur och sprida användandet av processmodeller så att modeller i högre grad kan användas som beslutsstöd i det operativa arbetet. Projektet syftar också till att få förståelse om hur digitala tvillingar och digitala assistenter (fritt översatt modellbaserat beslutsstöd) används för processtöd, prediktivt underhåll och feldiagnostik. Akademisk handledning sker via Lunds och Uppsala universitet.

För mer information, kontakta Hanna (hanna.molin@ivl.se), biträdande handledare Erik Lindblom (erik.u.lindblom@ivl.se) eller huvudhandledare Ulf Jeppsson (ulf.jeppsson@iea.lth.se)

Senast ändrad: 2020-05-26
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL