Ny klusterdoktorand Oscar Frisell med fokus på funktionella kolkällor och andra produkter från olika organiska avfallsströmmar

IVL Svenska Miljöinstitutet finansierar tillsammans med Käppalaförbundet, Stockholm Vatten och Avfall, och Syvab en ny industridoktorand med fokus på en ökad resursåtervinning från organiskt avfall. Den akademiska handledningen säkerställs via SLU, KTH samt LiU.

Oscar startade sitt doktorandprojekt i december 2019 och kommer bygga på ett antal projekt som redan genomförts av de inblandande projektpartner IVL, KTH och SLU. Bland annat har IVL och KTH genomfört försök vid Hammarby Sjöstadsverket inom projektet CarbonNextGen och EnVFAPro. Utförda försök med substrat från Himmerfjärdsverket visar t.ex. att en effektiv VFA produktion kan ske och att en användning som kolkälla i reningsprocessen fungerar bra. Även vid SLU har det genomförts en del studier med VFA-produktion i kontinuerliga försök, med slam och med matavfall. Oscars projekt inkluderar helhetssynen och miljöpåverkansbedömningar av olika framtagna produkter kommer genomföras. Även påverkan av biogasproduktion kommer undersökas.

För mer info kontaktar Oscar (Oscar.Frisell@ivl.se), projektledaren Christian Baresel (christian.baresel@ivl.se) eller huvudhandledaren Anna Schnürer (Anna.Schnurer@slu.se).

Senast ändrad: 2020-02-10
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL