Ny kurs om processoptimering på avloppsreningsverk: Processbänken

Inom VA-teknik Södra har en ny kurs om processoptimering på avloppsreningsverk tagits fram och första delen av kursen sker 11–12 november 2020 på Margretetorp i nordvästra Skåne.

Inom VA-teknik Södra har en ny kurs om processoptimering på avloppsreningsverk tagits fram och första delen av kursen sker 11–12 november 2020 på Margretetorp i nordvästra Skåne. Kursen är öppen för alla Svenskt Vattens medlemmar så du är välkommen att sprida informationen vidare i dina nätverk. Läs mer om kursens innehåll och genomförande samt vem kursen riktar sig till här: https://va-tekniksodra.se/kurs-processbanken/ Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: 2020-05-26
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL