Ny publikation: Biofilmspåväxt, fel och avdrift hos syregivare 

I en nyligen publicerad artikel beskrivs hur biofilmspåväxt påverkar mätnoggrannheten hos syregivare på reningsverk.

Originaltitel:
Fault signatures and bias progression in dissolved oxygen sensors

Författare:
Oscar Samuelsson, Anders Björk, Jesús Zambrano, Bengt Carlsson

Sammanfattning:
I artikeln beskrivs försök med två typer av syregivare (optiska och elektrokemiska) och hur deras mätnoggrannhet påverkas av biofilmspåväxt samt om detta kan detekteras automatiskt med s.k. aktiv feldiagnostik. Resultaten visar att påverkan av biofilm var olika stor på de båda givartyperna, där även avdriftens riktning (positiv- eller negativ avdrift) skiljde mellan givartyperna.

Ett stort bias (>1 mg/L) gick att detektera i den optiska syregivaren. I den elektrokemiska syregivaren var avdriften lägre och det gick inte att detektera den mindre avdriften automatiskt. Dock så visade sig även den föreslagna metoden ge information om andra fel i givaren än biofilmspåväxt såsom utslitet membran eller fel i luftförsörjning till rengöringssystemet.

Vad innebär resultaten för svenska VA-system?
En viktig iakttagelse var att avdriften till följd av biofilmspåväxt var betydligt högre under sommarmånaderna än under vintermånaderna. Sådana variationer bör återspeglas i givarens underhållsintervall.

Länk till artikeln Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: 2018-12-19
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL