Ny publikation: "Effektiv luftning -Design, drift, underhåll och upphandling av luftningsutrustning för kommunala avloppsreningsverk"

Denna rapport beskriver luftningsanläggningar vid avloppsreningsverk ur en rad olika perspektiv, samtliga med energieffektivitet i fokus.

Sammanfattning

Denna rapport beskriver luftningsanläggningar vid avloppsreningsverk ur en rad olika perspektiv, samtliga med energieffektivitet i fokus. Vägledning ges för design av luftningsanläggningar samt för lämpliga metoder för styrning, drift, uppföljning och underhåll. Principerna som beskrivs illustreras med exempel och fallstudier från verkligheten samt modellsimuleringar. Vägledning ges också för upphandling av hela eller delar av luftningsanläggningen.

När avloppsvatten renas i ett avloppsreningsverk står vanligen luftningen i de biologiska reningsstegen för 30−50 procent av den totala elenergianvändning. Många svenska avloppsreningsverk har potential att minska sin energianvändning, och luftningen är en viktig del att fokusera på.

Vad innebär resultaten för svenska reningsverk?

Rapporten ska bidra till att svenska VA-huvudmän, konsulter och leverantörer kan höja kunskapsnivån när det gäller luftningen, effektivisera befintliga anläggningar, erhålla väl designade luftningsanläggningar och upphandla så energieffektiva luftningssystem som möjligt. En bredare samsyn i VA-branschen kring luftningsfrågor kan bidra till mer effektiva upphandlingar och bättre samspel mellan branschens aktörer.

Länk till artikeln

http://vav.griffel.net/filer/svu-rapport-2019-23.pdf Länk till annan webbplats.

Författare

Simon Bengtsson, Dan Fujii, Magnus Arnell, Sofia Andersson, Bengt Carlsson, Henrik Held, David Gustavsson

Senast ändrad: 2020-04-02
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL