Ny publikation: "Modellering av masstransport mellan gas och vätska – kunskapfront och praktisk tillämpning"

Masstransport mellan vätska och gas är viktiga i avloppsreningsprocesser. Framförallt syreöverföring i luftning men även andra gaser och tillämpningar finns.

Sammanfattning

Masstransport mellan vätska och gas är avgörande för bland annat luftning och växthusgasutsläpp i avloppsreningsprocesser. Det finns stor potential till processförbättringar och resurs- och kostnadsbesparingar genom t.ex. optimerad luftning varför mycket forskning har bedrivits för att öka vår förståelse av dessa processer. Traditionella modeller för syreöverföring i avloppsvatten är förenklade och innehåller korrigerande parametrar som lumpar ihop ett antal okända fenomen. De vanligaste exemplen på dylika parametrar är alfa och beta.

Med nyvunnen kunskap från forskningen av nya, mer avancerade, modeller tagits fram som mer detaljerat beskriver vad som händer i t.ex. en luftningsreaktor. Dessa använder t.ex. Computational Fluid Dynamics (CFD) och Population Balance Models (PBM). Nackdelen med dessa är att komplexiteten är ytterligt hög och att de blir opraktiska att använda i mer ingenjörsmässiga tillämpningar för design och optimering.

I artikeln presenteras utmaningarna, läsaren får förståelse för de senaste modellerna och för hur förenklade modeller kan tillämpas för att minimera osäkerhet och direkta fel i praktiska tillämpningar.

Vad innebär resultaten för svenska reningsverk?

Med förbättrade modeller och bättre förståelse för hur både förenklade och avancerade modeller bör användas kan design, utvärdering och optimering av processerna förbättras avsevärt. Det gäller såväl luftningsprocesser specifikt som de generella avloppsprocesser där syreöverföring eller masstransport av andra gaser är avgörande.

Författare

Andreia Amaral, Sylvie Gillot, Manel Garrido-Baserba, Ahlem Filali, Anna M. Karpinska, Benedek G. Plósz, Christopher De Groot, Giacomo Bellandi, Ingmar Nopens, Imre Takács, Izaro Lizarralde, Jose A. Jimenez, Justine Fiat, Leiv Rieger, Magnus Arnell, Mikkel Andersen, Ulf Jeppsson, Usman Rehman, Yannick Fayolle, Youri Amerlinck och Diego Rosso.

Originaltitel artikel

Modelling gas-liquid mass transfer in wastewater treatment: when current knowledge needs to encounter engineering practice and vice versa

Länk till artikeln

https://iwaponline.com/wst/article/80/4/607/68973/Modelling-gas-liquid-mass-transfer-in-wastewater

Senast ändrad: 2020-01-22
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL