Ny publikation: Sänkt driftstemperatur för energioptimering vid mesofil rötning - från labb till fullskala

En sänkt driftstemperatur vid mesofil rötning kan leda till besparingar i värmeenergi utan att påverka biogasproduktionen.

Sammanfattning

I denna artikel undersöks hur biogasproduktionen påverkas av en lägre driftstemperatur inom det mesofila temperaturområdet (32-37.5°C) och hur det kan tillämpas i fullskala för att spara energi. Satsvisa försök i labbskala visade hur biogasproduktionen påverkades av en sänkt temperatur. En energibalans över rötkamrarna visade att upp till 13% kan sparas i värmeenergi genom att sänka temperaturen från 37,5°C till 35°C. Ingen påverkan på processtabilitet, biogasproduktion eller avvattning kunde ses varken i labbskala eller i fullskala. 

Vad innebär resultaten för svenska reningsverk?

Studien ger ökad förståelse för hur biogasproduktionen påverkas inom det lägre temperaturområdet för mesofil rötning. Den visar även en metod för att på ett enkelt sätt optimera driftstemperaturen vid rötning och minska värmebehovet.

Författare

Johanna Andersson, Jesper Olsson, Jonas Helander-Claesson

Originaltitel artikel

Study on reduced process temperature for energy optimisation in mesophilic digestion: A lab to full-scale study

För mer info kontakta Johanna Andersson, johanna.andersson@uppsalavatten.se

Senast ändrad: 2020-05-26
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL