Nytt projekt: VAT-Virtuell idrifttagning av processtyrsystem på reningsverk

I ett pågående projekt integreras befintliga dynamiska reningsverksmodeller i programvaran MATLAB®/Simulink® med Siemens processtyrsystem PCS7. Applikationen blir en digital tvilling med flera möjliga tillämpningar.

I ett pågående projekt integrerar IVL befintliga dynamiska reningsverksmodeller i programvaran MATLAB®/Simulink® med Siemens processtyrsystem PCS7. Applikationen blir en digital tvilling med flera möjliga tillämpningar. I projektet ligger fokus på användning inför en idrifttagning av nytt styrsystem:

  1. Test av det verkliga styrsystemprogrammet före verklig idrifttagning. Detta kallas i projektet för VAT (virtual acceptance test) och är det komplement till traditionella FAT-tester där det t.ex. testas att signaler är korrekt kopplade. Genom att göra en VAT, d.v.s. testa styrsystemet mot en matematisk modell fås en realistisk respons från processen och det går då även att testa att önskad styrsystemfunktion är uppfylld.
  2. Träning och utbildning av operativ personal i det nya styrsystemet i en verklig miljö
  3. Intrimning av regulatorer

Projektet utförs av IVL i nära samarbete med Siemens och Stockholm Vatten och Avfall. För mer information kontakta Erik Lindblom. erik.u.lindblom@ivl.se.

Senast ändrad: 2020-05-28
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL