Nytt slamutlastningshus på gång till Slottshagens avloppsreningsverk


Efter att både en utredning om hur slamutlastningen på Slottshagens avloppsreningsverk ska utformas för att minimera lukt och vilken typ av avvattningsteknik som lämpar sig bäst har avslutats, har nu ett projekt för projektering och byggnation av slamutlastningshuset påbörjats. Huset byggs som en helt inkapslad utlastning av avvattnat rötslam för att förhindra luktspridning och planeras vara klart 2022. En visualisering på det nya slamutlastningshuset kan ses i bilden ovan.

Senast ändrad: 2021-04-22
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL