Prof. Peter Vanrolleghem utsedd till hedersdoktor 2019 vid Lunds universitet

Professor Peter Vanrolleghem, Université Laval, Quebec, Kanada har nyss blivit utsedd till hedersdoktor 2019 vid Tekniska fakulteten vid Lunds universitet.

På universitetets hemsida Länk till annan webbplats. finns följande att läsa om Peter;

Peter A. Vanrolleghem forskar på vattensystem av en mängd olika slag, bland annat städers avloppssystem och dess effekter på sjöar och vattendrag, transport och återvinning av näringsämnen, mikroföroreningar och produktion av växthusgaser från avloppsreningsverk – främst genom sin expertis inom områdena modellering, reglering och simulering. Detta är också en stark forskningsgren på LTH:

– Vanrolleghem har varit en återkommande mentor, inspiratör och rådgivare vid LTH under 20 år, och har oavlönad spenderat ca 18 månader hos oss under olika perioder, säger Ulf Jeppsson, docent vid avdelningen för Industriell Elektroteknik och Automation (IEA).

– Bland annat har han medverkat i flera forskningsprojekt, handlett doktorander och post-docs samt producerat en mängd vetenskapliga artiklar tillsammans med flera Lundaforskare.

Vanrolleghem är ett internationellt mycket erkänt namn i vattenforskarkretsar och är bland annat ”fellow” inom flera internationella vattenorganisationer, till exempel IWA och WEF.

Senast ändrad: 2020-01-09
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL