Publik databas med mikroföroreningar till reningsverk

Nu finns en sammanställning av föroreningar i inkommande vatten och spillvatten från avloppsreningsverken i VA-Kluster Mälardalen. Databasen är tänkt att kunna användas som underlag för avloppsreningsverkens uppströmsarbete.

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av VA-organisationerna i VA-kluster Mälardalen sammanställt och analyserat data över oönskade substanser i avloppsreningsverkens spillvatten och inkommande vatten. Datat har också kopplats till ämnen från åtta olika reglerings- och bevakningslistor som är relevanta för vatten. Syftet med projektet är att ge ett underlag för identifiering av vilka ämnen som bör vara relevanta för VA-organisationerna att arbeta vidare med i deras uppströmsarbete och att utifrån listan med reglerade ämnen identifiera kunskapsluckor gällande ämnen för vilka mätningar i dagsläget saknas.

Studien ingår som en första aktivitet inom VA-kluster Mälardalens satsning på ”Metodik och kunskapsunderlag för uppströmsarbete” och finansierades av Stiftelsen IVL och VA-organisationerna inom klustret.

Ladda ned databasfilen här Excel, 1.2 MB..

Läs rapporten här Pdf, 952.3 kB..

Senast ändrad: 2017-12-20
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL