Rapport om skräppartiklar i vatten från avloppsreningsverk

I en ny IVL-rapport och SVU C-rapport undersöker IVL-forskaren Kerstin Magnusson tillsammans med Cajsa Wahlberg på Stockholm Vatten Mikroskopiska skräppartiklar i vatten från avloppsreningsverk.

Förekomst av mikroskopiska skräppartiklar undersöktes i inkommande och utgående vatten från tre avloppsreningsverk med olika slutsteg för reningsprocessen. Merparten av mikroskräpet i inkommande vatten avskildes i avloppsreningsverken, men utgående vatten innehöll trots detta substantiella halter. MBR-anläggningen i Hammarby Sjöstadsverket reducerade mängden mikroskräppartiklar >20 μm till en tiondel av vad man detekterade i utgående vatten från de övriga avloppsreningsverken. FTIR-analyser av mikroskräpet visade att vanliga förekommande material var bl.a. polypropen, polyeten, polyamid och akrylatplast.

Ladda ner rapporten här Länk till annan webbplats..

Senast ändrad: 2015-02-23
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL